SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro Vás...

Všeobecné info

Na trhu práce zaujímáme postavení prestižního zaměstnavatele nabízejícího dobré a stabilní zázemí s podmínkami pro osobní rozvoj všech našich spolupracovníků, kteří chtějí spolu s námi neustále zvyšovat svou odbornost a kvalifikaci a pomáhat nám dosahovat nemalých cílů, které jsme si předsevzali a které krok za krokem naplňujeme.

Jen díky svým zaměstnancům patříme mezi významné dodavatele dopravních staveb a čelíme tvrdému konkurenčnímu boji.

Spojte s námi svoji budoucnost! Zašlete svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem personálnímu oddělení a staňte se součástí společnosti SILNICE GROUP a.s. , moderní firmy s tradicí.AKTUÁLNÍ NABÍDKA

KARIERA@SILNICEGROUP.COM


Zasláním své nabídky na uvedenou adresu - kariera@silnicegroup.com uděluji svůj souhlas ke zpracování a uchování všech svých osobních údajů v odeslané nabídce správcem, tj. společností SILNICE GROUP a.s., Praha, a to výlučně za účelem účasti na výběrových řízení na pracovní místo či místa u této společnosti. Uvedený souhlas poskytuji na dobu 3 let ode dne jeho udělení. Jsem si vědom svých práv dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679, viz memorandum správce GDPR, a to včetně svého práva tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.