SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

Projekt Eko-energie dokončen

18.10.2015

Byla realizována opatření v hodnotě nad 10 mil. Kč s finanční podporou z veřejných zdrojů 5,3 mil. Kč.  Společnosti SILNICE GROUP a.s. se tak podařilo navázat na další úspěšně realizované projekty,

které byly taktéž financovány s dotační podporou ze strukturálních fondů.

 

Realizace energeticky úsporných opatření v divizní jednotce společnosti SILNICE GROUP a.s. v Žatci

 

Jedná se o provedení opatření týkajících se dvou provozních budov společnosti v divizním sídle v Žatci. Jedná se o nejvíce využívané budovy v areálu vykazující nejvyšší spotřebu tepla a vykazující značné tepelné ztráty. V rámci přijatých opatření budou zlepšeny tepelně technické vlastnosti těchto budov. Tato opatření spočívají zejména v úpravách obvodového a střešního pláště a výměně výplní otvorů. 

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.