SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

Projekt školící středisko dokončen

18.10.2015

Podpora z dotačních zdrojů činí 50 % z 3,35 mil. Kč – vynaložených nákladů na realizaci. Školicí středisko vzniklo zrekonstruováním nevyužívaných přízemních prostor a bude dlouhodobě sloužit ke zvyšování kvalifikace nejen zaměstnanců SILNICE GROUP a.s., ale také dalších subjektů působících v oblasti stavebnictví.

 

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.