SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

SILNICE GROUP zahájila výstavbu obchvatu obce Kámen

07.03.2018

Navzdory silným mrazům začala s úderem března letošní největší dopravní stavba na Vysočině – silniční obchvat obce Kámen na Pelhřimovsku. Stavbaři ze sdružení Kámen pod vedením společnosti SILNICE GROUP převzali staveniště a zahájili přípravné práce na nové silnici o délce 2,4 km. Přeložku důležité komunikace I/19 velmi ocení nejen řidiči na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, ale také obyvatelé obce Kámen, kteří se zbaví zátěže z tranzitní dopravy.    

„Kámen se už pomalu stával typickou ‚udušenou‘ obcí, která má tu smůlu, že leží přímo na frekventované spojnici mezi dálnicemi D3 a D1. V současnosti tudy ve všední den projede přes 7000 automobilů. Pevně věříme, že obchvat pomůže k zlepšení ovzduší a nastartování dalšího rozvoje nejen obci Kámen, ale také místnímu stejnojmennému hradu,“ říká Martin Račanský, vedoucí projektu ze společnosti SILNICE GROUP.

Současný průtah obcí Kámen má nevyhovující směrové i výškové parametry a již vůbec neodpovídá požadavkům na moderní tranzitní dopravu. Úseky se stoupáním až 10 % při obou vjezdech do vesnice jsou navíc velmi nepřehledné a přispívají k tragickým nehodám, které se právě na této silnici často stávají.

Hlavním cílem stavby je vyvedení tranzitní komunikace mimo obec a odstranění nevhodných stávajících směrových a výškových poměrů a zúžení. Součástí projektu jsou také dva mostní objekty – lávka pro pěší a cyklisty a téměř 50 metrů dlouhý most napojující silnici na Nízkou Lhotu. Souběžně se zemními pracemi bude zahájen archeologický průzkum, a to v místě stavby, která prochází archeologicky exponovaným místem pod hradem Kámen.

Význam silnice I/19 stoupl po správní reformě v roce 2000, která včlenila okres Pelhřimov do Kraje Vysočina, a posílila tak vazby území na nové krajské město Jihlavu na úkor původní orientace na České Budějovice. Provoz na silnici mezi Táborem, Pelhřimovem a Humpolcem dále zhoustl v návaznosti na dostavbu dálnice D3 kolem Tábora a aktuálně probíhající velkou rekonstrukci dálnice D1.

Zhotovitelem stavby s názvem I/19 Kámen obchvat je sdružení Kámen, které zahrnuje stavební společnosti SILNICE GROUP a Váhostav - SK. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Silniční obchvat za 155 milionů korun by měl být uveden do provozu na začátku roku 2020. Celá investice by měla být kompletně dokončena v létě roku 2020.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.