SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

SILNICE GROUP otevře další část nového průtahu Děčínem

22.05.2018

Sdružení Děčín-Vilsnice pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP dokončilo další část stavby Silnice I/62 Děčín – Vilsnice. Auta vjedou na novou téměř dvoukilometrovou silnici podél železniční trati v sobotu 26. května 2018. Navazující okružní křižovatka a estakáda, která se napojuje na stávající most přes Labe, budou dokončeny v červenci letošního roku. Tzv. Vilsnická spojka umožní odvést tranzitní dopravu z přetížené Ústecké ulice a zakončí komplexní přestavbu průtahu silnic I/13 a I/62 Děčínem.

„Jsem moc rád, že navzdory komplikované přeložce inženýrských sítí se nám podařilo část stavby dokončit ještě před létem. Právě v tomto období, kdy lidé ještě neodjeli na dovolenou, bývá provoz na silnicích nejintenzivnější v roce. Proto věřím, že otevření části přeložky už
na konci května obyvatelé Děčína ocení a že pro ně bude úlevou,“
říká Ladislav Majer, vedoucí výroby ze společnosti SILNICE GROUP.

Další již dokončenou část stavby reprezentuje úprava vedení železničních vleček do přilehlého průmyslového areálu Rozbělesy a úprava jejich křížení s přeložkou. Stavbaři budou v následujících týdnech pracovat na dokončení mimoúrovňové křižovatky Rozbělesy, estakády a osmiramenné okružní křižovatky s vnějším průměrem 72 metrů. Celková délka nové silniční komunikace činí přibližně 1 900 metrů.

Investice Ředitelství silnic a dálnic je pro Děčín velice důležitá, protože odvádí tranzitní dopravu z obytné zástavby a optimalizuje dopravní napojení průmyslové zóny. Silnice I/62 je nejvytíženější spojnicí měst Ústí nad Labem a Děčín, podle statistik po ní každý den projede více než 9 000 vozidel. Komunikace má však i nadregionální význam, protože spojuje aglomerace Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje a je součástí mezinárodního silničního tahu E442 na Slovensko.   

Zhotovitelem stavby s názvem Silnice I/62 Děčín – Vilsnice je Sdružení Děčín-Vilsnice, které zahrnuje stavební společnosti SILNICE GROUP a AZ Sanace. Stavební práce byly zahájeny v září roku 2016 a budou dokončeny v červenci letošního roku. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic a investice dosahuje 479 026 366 Kč bez DPH.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.