SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

SILNICE GROUP dokončila nový průtah Děčínem

09.07.2018

Mimoúrovňová křižovatka Rozbělesy, estakáda a osmiramenná okružní křižovatka s vnějším průměrem 72 metrů. Tyto důležité poslední součásti stavby Silnice I/62 Děčín – Vilsnice dokončilo sdružení Děčín-Vilsnice pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP. Po víkendu tak mohla na kompletní nový průtah městem vjet první auta i od mostu přes Labe. Tzv. Vilsnická spojka zakončila komplexní přestavbu průtahu silnic I/13 a I/62 Děčínem. Jejím největším přínosem je odvedení tranzitní dopravy z přetížené Ústecké ulice.

„V českých městech se v současnosti silniční infrastruktura hlavně rekonstruuje, což pochopitelně ne vždy vyvolává vstřícné reakce ze strany veřejnosti. Vilsnická spojka je však jednou z mála novostaveb, a proto si myslím, že ji lidé vnímají v trochu lepším světle. Jsem moc rád, že se nám navzdory komplikované přeložce inženýrských sítí podařilo tuto důležitou stavbu dokončit na začátku léta a věřím, že nový průtah pomůže zlepšit silniční dopravu nejen v Děčíně, ale i v rámci celého regionu,“ říká Ladislav Majer, vedoucí výroby ze společnosti SILNICE GROUP.

Společnost SILNICE GROUP otevřela již na konci května část průtahu podél železniční trati, a zmírnila tak dopravní komplikace ve městě v náročném období před létem. Nyní by se po dokončení celé investice měly naplno projevit všechny lokální a nadregionální přínosy stavby. Pro místní občany je zásadní zejména vyvedení tranzitní dopravy z lokality a zlepšení dopravní dostupnosti supermarketu a dalších význačných bodů. Řidiči zase ocení další optimalizaci významné regionální spojnice Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, která je součástí mezinárodního silničního tahu E442 na Slovensko. 

Zhotovitelem stavby s názvem Silnice I/62 Děčín – Vilsnice je Sdružení Děčín-Vilsnice, které zahrnuje stavební společnosti SILNICE GROUP a AZ Sanace. Stavební práce byly zahájeny v září roku 2016 a byly dokončeny v červenci letošního roku. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic a investice dosahuje 479 026 366 Kč bez DPH.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.