SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

SILNICE GROUP stihla znovu postavit most na D7, nový úsek Postoloprty – Bitozeves je otevřen

30.08.2018

Sdružení R7 Postoloprty pod vedením stavební společnosti SILNICE GROUP předalo investorovi ŘSD nový úsek dálnice D7 Postoloprty – Bitozeves a po slavnostním otevření ve čtvrtek 30. srpna 2018 na novou silnici vjela první auta. Dálniční úsek o délce 3,77 km zahrnuje dva mosty, jednu mimoúrovňovou křižovatku a 100 m protihlukové stěny. Stavbaři se dokázali vyrovnat jak s komplikovanou přeložkou inženýrských sítí na začátku výstavby, tak s vynucenou demolicí již téměř z poloviny hotového mostu v závěru.

„Klobouk dolů před našimi pracovníky, protože pro stavbaře není nic horšího, než bourat to, co už měli rozestavěné. Díky enormnímu nasazení a provozu na směny dokázal náš tým v rekordně krátké době postavit část toho samého mostu dvakrát, a napravit tak chybu dodavatele betonu. Dlouho očekávaný dálniční úsek Postoloprty – Bitozeves se tak stihl otevřít do konce prázdnin a čtyřpruhová část dálnice D7 od Chomutova směrem k Praze se protáhla na 28 kilometrů,“ říká Karel Rypl, šéf společnosti SILNICE GROUP.

Nový úsek dálnice D7 navazuje na úsek Bitozeves – Chomutov a vede zcela mimo zastavěná území okolních obcí. Nahrazuje stávající silnici I/7, která vede v trase císařské silnice a již nevyhovuje aktuálním provozním a bezpečnostním požadavkům. Jde o jeden z mála úseků, které nebyly v minulosti přestavěny ani na silniční kategorii S 11,5.

Dálnice D7 je důležitou dopravní spojnicí Prahy s průmyslovým severem Čech a Saskem. Stavba přinese zkvalitnění dopravy, a to především v podobě zvýšení bezpečnosti provozu, zrychlení jízdy a odstranění nebezpečných situací. Dvoupruhové úseky patří dlouhodobě mezi nejnebezpečnější silnice v ČR. Obyvatele přilehlých obcí si od dálnice slibují zejména odvedení tranzitní dopravy.

Stavba je součástí programu výstavby dálnice D7 Praha – Slaný – Louny – Chomutov. Vybudování čtyřpruhové dálnice vychází z Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech schváleného usnesením vlády z roku 2000. Důvodem realizace stavby je vysoká intenzita dopravy na stávající komunikaci, která svými technickými a bezpečnostními parametry tomuto faktu neodpovídá.

Stavbu s názvem Dálnice D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves vybudovalo Sdružení R7 Postoloprty, jehož lídrem je společnost SILNICE GROUP. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavební práce byly zahájeny v září roku 2016 a dokončeny na konci srpna letošního roku. Investiční náklady dosáhly 377 259 000 korun bez DPH.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.