SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

Přestavba mimoúrovňové křižovatky v Drysicích na dálnici D48 byla zahájena

10.06.2021

Ve čtvrtek 20. května byla zahájena přestavba mimoúrovňové křižovatky v Drysicích na dálnici D46.

„Předmětem stavby je kompletní modernizace mimoúrovňové dálniční křižovatky Drysice, jejíž parametry již nevyhovují aktuálním vysokým dopravním intenzitám a nárokům na bezpečnost provozu. V rámci stavby tak dojde zejména k vybourání stávajícího mostu, který je ve špatném stavu a k výstavbě mostu nového, který bude rozšířen. Zásadní je také doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů, aby se zabránilo konfliktním situacím, ke kterým dochází při najíždění vozidel na dálnici. Zvlášť nebezpečná je aktuálně situace při nájezdu ve směru na Vyškov, kde není přes překážky řádně zajištěn bezpečný výhled,“ zdůvodnil potřebu kompletní přestavby křižovatky generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 

V rámci stavby budou dále zrekonstruovány a zvýšeny dvě protihlukové stěny o celkové délce 486 metrů, které ochrání obyvatele Drysic před hlukem z dálnice. Dojde také k úpravě kanalizace a odvodnění, výstavbě opěrných a gabionových zdí a instalováno bude nové svislé i vodorovné dopravní značení.

 

D46 MÚK Drysice
 
Hlavní trasa: 
  • kategorie: R 22,5/100
Zhotovitel: Společnost D46 Drysice - tvořená společnostmi: Kareta s.r.o. a SILNICE GROUP a.s.
Cena stavby dle smlouvy: 178 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 11/2022
 
Informační leták: infoletak_d46-muk-drysice.pdf
 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.