SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Dopravní stavby

Služby / Dopravní stavby

MODERNÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDNOSTI BEZESPÁROVÉ POKLÁDKY S FINIŠEREM A PLNÍCÍM VOZEM

Při posuzování škod, které obvykle vznikají na krytu vozovek po 10 až 15-ti letém používání, bylo zjištěno, že slabá místa a škody vznikají především tam, kde se ve spodních vrstvách vozovky nacházejí spáry. Bezespárově položené těleso vozovky se naproti tomu vyznačuje podstatně delší trvanlivostí oproti jinak vytvořeným strukturám, neboť se zde nenacházejí žádné spoje, jejichž prostřednictvím by do živičné konstrukce vozovky mohla proniknout voda a tím je od počátku zamezeno vzniku škod působením mrazu. Toto snižuje potenciál možného poškození vozovky a šetří náklady na opravy.

2. Zkrácení doby výstavby

Vysoké denní výkony pokládkové čety působí na významné zkrácení doby výstavby. V případě využití bezespárové pokládky lze dobu výstavby zkrátit až o jednu čtvrtinu. Toto je důležité například v případech, kde je u dálničních komunikací provoz přesměrován do protisměru a je veden pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru, což s sebou přináší možnosti vzniku nehod.

Firma SILNICE GROUP a.s. se zařadila mezi firmy provádějící bezespárovou pokládku živičných vrstev konstrukce komunikací.

Tato technologie byla použita např. při výstavbě čtyřpruhé komunikace R7 v blízkosti Nehasic u Žatce. Tyto specielní práce jsou realizovány finišerem Vögele Super 2100 osazeným tzv. pevnou lištou a homogenizerem (plnícím vozem) zn. Vögele. Pro dosažení požadovaných parametrů byla použita pokládací lišta Vögele SB 250 TV o základní šířce 2,5 m, kterou je možné pomocí pevných rozšiřovacích dílů prodloužit až na 15 m. Požadované pracovní šířky se dosahuje za pomoci hydraulicky výsuvných nástavců.

Kapacita zásobníku směsi finišeru je při tomto způsobu provádění pokládky zvětšena přídavnou násypkou o obsahu 20 t, jenž je vložena do původní násypky. Tato je zásobována plnícím vozem s pásovým podvozkem a přepravním výkonem až 900 t. Pro účely zásobování celé sestavy živičnou směsí firma vyrábí tento polotovar ve vlastní vysokokapacitní obalovně nacházející se v Měcholupech u Žatce.

Touto technologickou sestavou zajistí SILNICE GROUP a.s. spolu s velkokapacitními nákladními vozy ideální předpoklady pro rychlé a kvalitní dokončení komunikace „položením asfaltového koberce“ bezespárovou technologií.

Bezespárová pokládka finišerem s pevnou lištou a plnícím vozem zásobovaným z vysokokapacitní obalovny

Využití bezkontaktní nivelační soupravy „Big-Multiplex-Ski“ s ultrazvukovými výškovými snímači

3. Zvýšený jízdní komfort

Chybějící středová spára zvyšuje výrazně jízdní komfort. Mimo jiné se ve finišeru Super 2100 integrovaná nivelační automatika Niveltronic stará o vynikající rovinatost a profilovou přesnost vozovky. Také je zamezeno vzniku příčných nerovností, neboť díky kontinuálnímu přísunu materiálu prostřednictvím plnícího vozu může finišer pracovat s rovnoměrným pojezdem. Zastavování z důvodu chybějícího materiálu jsou u této sestavy zredukovány na minimum a rázy, které jsou způsobovány couvajícími nákladními automobily přivážejícími obalenou směs, způsobující nerovnosti povrchu vozovky, zde zcela chybí.

4. Méně personálu při pokládce

Bezprostředně u finišeru pracují mimo řidiče stroje pouze 2 až 3 další pracovníci. Obsluhu plnícího vozu zajišžuje dokonce pouze jedna osoba. Celkově pracuje okolo celé sestavy menší počet pracovníků, než v případě pokládky „na teplou spáru“. To snižuje personální náklady na provedení stavby.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.