SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ : 62242105 tel.: +420 221 862 400
DIČ : CZ62242105 fax: +420 221 862 401
Razíme cesty pro vás.

Novinky

Rozšíření výrobních kapacit o divizi speciálních staveb

18.12.2016

Od prosince 2016 firma SILNICE GROUP a.s. rozšířila své stávající výrobní kapacity a obor o přibližně 50 nových spolupracovníků se specializací MOSTY A BETONOVÉ KONSTRUKCE. Nyní probíhá integrace do firemního systému a vybavení technickými prostředky se současným zahajováním několika staveb.  Nový tým vede ředitel ing. Roman Daniel.

Hlavní náplní nově vzniklé Výrobní divize speciální stavby (VDSS) je stavba silničních i železničních mostů a betonových konstrukcí jak na vlastních stavbách firmy tak i solitérů po celé ČR. Aktivní je i středisko mostních provizorií a skruží.

VDSS má i silniční středisko, které se soustředí na výstavbu a opravy silnic ve vybraných lokalitách. Součástí strategických úkolů je i vybudování obalovny Morava jih.

 

dopravní stavby | asfaltové směsi | mosty | recyklace za studena | inženýrské sítě | zemní práce

Společnost SILNICE GROUP a.s. se v rámci přijaté firemní strategie rozhodla aplikovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a naplňovat stanovenou politiku pro oblast BOZP. Environmentální systém managementu aplikovaný dle ČSN EN ISO 14001.

© 2016 SILNICE GROUP a.s.